DANE DO WPŁAT

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTA:

OPŁATA STAŁA: PEKAO SA 50 1240 1268 1111 0010 7438 0935
RADA RODZICÓW: BANK POCZTOWY: 46 1320 1120 7500 0701 2000 0001
WYŻYWIENIE: PEKAO SA 96 1240 1268 1111 0010 7438 0980