Grupa IIC

IIC  to dzieci 3-4 letnie. Grupa liczy 26 dzieci, 15 chłopców i 11 dziewczynek.
Opiekę nad nimi sprawują: Pani Agnieszka Kondrat-Wójcik i Pani Agnieszka Skorupska. Dzieci mogą również liczyć na pomoc Pani Ali i Pani Justyny.
Przedszkolaki z II „C” codziennie z chęcią uczestniczą w zajęciach ruchowych i muzycznych. Dzieci są ciekawe świata i interesują się wszystkim co ich otacza.
Każdego dnia ćwiczą swoją samodzielność.