Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU NR 82 W GDAŃSKU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PRZEWODNICZACY: Karol Bączkowski

SEKRETARZ:               Patrycja Lewńczyk

SKARBNIK:                 Natalia Stencel

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

PRZEWODNICZACY: Monika Wołowicz

CZŁONEK:                   Ewelina Szymczyk

CZŁONEK:                   Monika Szkudlarska

CZŁONEK:                   Monika Pettersson

CZŁONEK:                   Magda Żłobińska

CZŁONEK:                   Olga Butowska